הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית השלימה הגשת תכנית עירונית מחליפה תמ"א 38 לבית שמש

על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, עם הגשת תכנית מחליפה מוארך באופן אוטומטי תוקף תמ"א 38 בתחומי אותה רשות מקומית, עד לאישור התכנית המחליפה. בבית שמש תשולש כמות הדירות האפשרית. כל הפרטים כאן.

רח ביאליק
רח ביאליק

בתחילת חודש אוקטובר 2023 פג תוקפה של התכנית הארצית תמ"א 38, כאשר לצד זאת, בהתאם להצעת שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף, הוארך תוקפה בכל הערים שביקשו להמשיך בפעילות זו באמצעות הכנת תכנית עירונית מחליפת תמ"א 38, עד ליום אישור התכנית העירונית המחליפה. מהלך זה נועד לאפשר את רציפות הפעולה בתחום מיזמי תמ"א 38 בכל הערים בהם התקיימה עד היום פעילות מסוג זה.

על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, תנאי להארכת התוקף של תמ"א 38 בתחומי רשות מקומית כאמור, הוא הגשת התכנית העירונית המחליפה לוועדה המחוזית לא יאוחר מיום 1.2.2024, וברשויות בהן טרם התקבלה בעניין זה עמדת מועצת העיר, נקבע תנאי נוסף לפיו לא התקבלה התנגדות מטעם המועצה.

על מנת לאפשר פריסה רחבה ככל הניתן של תכניות אלה, מקדמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תכניות עירוניות מחליפות ב-18 רשויות מקומיות, כאשר נכון למועד זה ב-12 מתוכן כבר הושלמה הגשת התכנית לוועדה המחוזית, שהיא כאמור תנאי להארכת תוקף התמ"א בתחומי אותן רשויות. ב-6 רשויות מקומיות נוספות התכניות בשלבי הכנה מתקדמים, ויוגשו בחודשים הקרובים. מצורף להלן פירוט סטטוס התכניות בכלל הערים בהן מקודמת תכנית. יוזכר, כי לצד ערים אלה, קיימת כבר היום תכנית עירונית מחליפת תמ"א 38 במספר ערים, בהן בית שמש.

בעירנו 466 מבנים בסה"כ שהוכרז עליהם כי ניתן לקדם בהם תכנית תמ"א 38, בסה"כ יש בכל המבנים האלה 5602 יח"ד, לפי התכנית המקורית (תמ"א 38) אושר להגדיל את מספר יח"ד בכל המבנים עד לכדי 9604 יח"ד. על פי הבקשה, המודל החדש של ההתחדשות העירונית, יגדל מספר זה עד לכדי פי 3!!! ויגיע ל-15,266 יח"ד.

נוכח התנאי שעניינו עמדת מועצת הרשות המקומית, ובשל דחיית הבחירות ברשויות המקומיות לחודש ינואר 2024, נבחנת האפשרות לדחות את חלון הזמנים לקבלת עמדה כאמור במספר חודשים, עד לחודש מאי 2024, על מנת לאפשר למועצות הערים את הזמן הנדרש אחרי הבחירות לצורך קבלת החלטה.

נושאים: התחדשות עירונית, תמא 38, בית שמש, משרד השיכון
רח ביאליק
רח ביאליק
רח ביאליק
רח ביאליק
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: