העירייה כפרה בטענות- בית המשפט שוכנע וחייב לשלם סכום התביעה כולל הוצאות

גני הילדים בעיר זכו להתקנת לחצני מצוקה, נציגי העירייה התחייבו בזיכרון דברים ובחשבוניות, אבל לא שילמו עבור השירות. בית המשפט עשה צדק.

בית שמש,
בית שמש,

יש תביעות בבית משפט, שהחשוב בהם הוא התוצאה – השורה התחתונה, זכאי, אשם, בחלף נזיקין כמה הנתבע צריך לשלם לתובעים. לא הפעם, כדאי וטוב להיכנס לתיק התביעה שהגישה יגל מוקד ביטחון נגד עיריית בית שמש.

אגב, מישהו יכול לתת לציבור כמה תביעות מתנהלות בבית המשפט נגד עיריית בית שמש? זו תביעה אחת מני רבים או בודדת?

ובעיקר, ספק תובע את העירייה על אי עמידה בזיכרון דברים חתום ומבוצע. חלקו, כולו, ויכוח בין הצדדים לגיטימי, ניתן לבירור. לא ברור מדוע העירייה לא נכנסה לסיום בירור מבלי להיזקק לבית משפט.

התביעה שהוגשה בבית המשפט השלום בבית שמש עמדה על סכום כספי שנדרשה העירייה לשלם עבור שירותים שנתנה החברה לעירייה. העירייה בתגובה- כהגנה מקובלת- החליטה להגיש תביעה שכנגד. רק שלא תהיו במתח עד סיום הכתבה, העירייה נתבעה על סכום של 134,375 ש"ח וחוייבה לשלם כמעט את הכל. כולל דחיית תביעתה שכנגד. לא כולל הצמדות וריבית מיום התביעה מאוקטובר 2022.

בזיכרון דברים שנחתם על נייר של העירייה הוסכם בין הצדדים על התקנת יחידות קצה, לחצנים ושלטים ל-109 גנים, משרד החינוך מחייב, הנהגת ההורים דורשת, העירייה מחוייבת. תמורה להתקנה תקבל התובעת סך של 138,061 ש"ח כולל מע"מ. נזכיר התביעה היא על תקופת אחריותו של ראש העיר משה אבוטבול, על הסכם וזירון דברים שנחתם בין התובעת לבין העירייה בנובמבר 2016!!! התחלת העבודה –אפריל 2018. החשבוניות חתומות בידי הגזבר, בידי ראש העיר המכהן אז (משה אבוטבול) הוצגו בבית המשפט.

טענות הצדדים מפורטות, חשובות היו לשופט, לנו כציבור מעניינות העובדות. הטענה המרכזית והכללית היא שהנתבעת כופרת בטענות התובעת. אם כופרת איך מסבירה העירייה את חתימת ראש העיר והגזבר על החשבוניות? מדובר בחשבוניות תשלום, לא חשבוניות מס הניתנות למפרע לפני ביצוע. לטענת העירייה מסמך "זיכרון הדברים" עליו מבססת התובעת את עיקר תביעתה אינו מחייב אותה משהוא לא נחתם כדין. חתמו על חשבוניות ולא חתמו על זיכרון דברים?

כופרת? מה אין עובדות? אין צילומים? אין תיעוד לעבודה החשובה שנעשתה בגנים, יתירה מכך שימו לב לעדות של מי שחתם על זיכרון הדברים. "בעדות מר יהודה (בן הרוש) בבית המשפט כי היו גנים רבים נוספים שניתן היה לבקש התקנה של לחצנים אצלם (סעיף 59 לכתב התביעה). משמע התקינו בגנים רבים בעיר והיו נוספים... מזל וטוב שיש שופטים בירושלים.

הנתבעת עותרת, כאמור, לקזז מכל סכום שייפסק לתובעת את הסך של 21,532 ש"ח בגין 17 לחצני מצוקה ששולם עליהם ולא הותקנו ואת הסך של 12,600 ש"ח בגין לחצנים תקולים שלא תוקנו על ידי התובעת. מטענתה זו לפחות זו, מוכח בבירור שנעשתה עבודה גדולה בסכום גבוה ממני מיתן לקזז...

ואיך אפשר להגיש טענה מבלי להוכיח אותה? הטענה לקיזוז שווי עלות בדיקת תקינות לחצנים שלא בוצעה ע"י הנתבעת- אומר בית המשפט כי טענה זו לא הוכחה. כמו הטענה ללחצים תקולים, איך אפשר לטעון טענה מבלי להוכיח? טענת הקיזוז נדחתה ובסופו של יום העירייה נתבעה לשלם ל'יגל מוקד ביטחון' את הוצאות התביעה ואת הפיצוי.

ניתן היה לחסוך זמן יקר של התובע, בעיקר את עוגמת הנפש הגדולה של ספק שתלוי ועומד הרבה על ביצוע עבודות במימונו המלא עד לקבלת התשלום. ואמרנו בפתיח ואיננו יודעים, עוד כמה ספקים כאלה מתנהלים בבתי משפט מול העירייה.

את התובעים ייצג עו"ד מיכאל בן עדי.

העירייה הייתה חוסכת בוודאי את ההוצאות המיותרות באלפי שקלים, (כיסוי אגרות והוצאות שכ"ט עו"ד- כ-25 אלף ש"ח) אם העירייה הייתה מתנהלת באחריות יתר תוך בדיקה עצמית ובעיקר לתפוס ניסיון להגיע לפשרה מחוץ לכתלי בית המשפט.

נושאים: בית שמש, עירייה, גני ילדים, לחצני מצוקה, ספקים, עוד מיכאל בן עדי
בית שמש,
בית שמש,
בית שמש,
בית שמש,
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: