המכרז להעמדת יבילים בשכונות החרדיות לצרכי תפילה יהיו בתשלום

תנאי המכרז קשיחים וברורים, כולל ערבות בנקאית ותשלום מראש של מאה אלף שח לחמש שנים שכירות.

היבילים המפונים
היבילים המפונים

בימים האחרונים עולים הטונים מצד מתיישבים ברמת אברהם וברמה ד, על היעדר תשתיות נאותות לצרכי הציבור. ב'היעדר' הזה מוזכרים מקוואות, בתי תפילה ועוד. מה שנכון לגבי רמה ד אינו דומה לרמת אברהם, מדובר בשכונה פרטית, שיוזמיה הם אנשים פרטיים והמחוייבות לצרכי הציבור חלה עליהם. באשר לרמה ד אין הבדל בינה לבין רמה ג, ב או א או נווה שמיר. בכל השכונות הללו מחוייב משרד השיכון לתת שירותים כאלה לרוכשים בעת הבניה.

עיריית בית שמש מבקשת לפרגן לאכלוס השכונות ע"י הצבת מבנים ניידים לשמש כבתי כנסת. הנה מה שאומר הממונה על תיק ההנדסה ויו"ר ועדת תכנון ובנייה שמעון גולדברג: "בשונה מבעבר כשכל אחד הישר בעיניו עשה, ובניית בתי הכנסת ניבנו ע"י העמותות והקהילות עצמם, כיום אגף ההנדסה בראשותי בהתאם למדיניות ראש העיר הגב' עליזה בלוך לקחה על עצמה בפעם הראשונה בתולדות העיר את בניית בתי הכנסת הזמניים בשכונות החדשות והם לא יושתו על הקהילות כבעבר, וזאת על מנת לייצר סדר ולמנוע השתלטות על שטחים ציבוריים, ובכדי שתהיה חלוקה הוגנת."

ככה צריך לעשות ועושים סדר. לא כל אחד יבנה לו בית כנסת, בודאי לא בכל מקום.

"העירייה תקים מספר מבנים יבילים אותה היא מייעדת לשימוש כבתי כנסת עבור הקהילות השונות בעיר". כמה מבנים תקים העירייה? אם בכל מבנה כזה ניתן להכניס עד 50 איש, כמה יבילים תקים הרשות המקומית? מדובר בשכונות עם מאות יחידות דיור, וכולן מאוכלסות בציבור צורך בית תפילה אם לא לא במקום אחד אולי בשניים לעיתים אפילו בשלושה וארבה מתפללים מאותה דירה.. ומכיוון שיש קהילות ויש חסידויות ויש נוסחי תפילה הרי שלמעשה יצטרכו כמות גדולה מאוד, כמה? הכול תלוי בהתארגנות להשתתפות במכרז. שאלנו בעירייה, שם מתקשים להשיב. ומובן מדוע? אין הקומץ יכול להשביע את הארי והפתרון היפה הזה לא יכול להחזיק מעמד לאורך זמן.

הערה: אם העירייה החלה במבצע כזה היא לא תוכל לעצור, כלומר כל קבוצת רוכשים שתגיע לאחת השכונות, תדרוש ובצדק את המבנה עבורה. ומה אז? האם לעירייה, יש גבול יכולת?

הזוכים במכרז, מקבלי היבילים לשימוש, ישלמו דמי שכירות על המציע במכרז, לשלם דמי שימוש של - 20 אלף שח בהתחייבות לחמש שנים, כלומר על המציע לשלם 100 אלף ₪ לתקופת השכירות העומדת על חמש שנים.!!!

"כל זוכה יקבל מבנה יביל אחד להפעלה כבית כנסת לתקופה של חמש שנים פחות יום. מובהר כי דמי השכירות ישולמו לחברה עבור כל התקופה ומראש. המציעים נדרשים להגיש גם ערבות בנקאית ותצהירים על היעדר פעילות עבריינית כלשהי.

וגם זה עדיין לא מבטיח כי אכן המגישים יקבלו את המבנה היביל. בשל מצוקת הכמות ידורגו הפונים במכרז לפי דירוג שמתפרסם במכרז. שלב א': בשלב זה המציעים יסווגו בהתאם ל'סוג הקהילה' שסימנו על גבי טופס 1 . כל סוג קהילה ישובץ לקבוצה של סוג הקהילה אליו היא משויכת, כאשר כל קבוצת 'סוג קהילה' תדורג בהמשך בנפרד בהתאם לכמות המצרפית של חברי קהילה מאותו סוג המעוניינים בהפעלת בית הכנסת. שלב ב': בשלב זה ידורגו הקהילות שסווגו במסגרת שלב א'. עבור כל סוג קהילה ייעודו אחוז (%) מהמבנים להשכרה מושא מכרז זה בהתאם לכמות המצרפית של כל בתי האב של כל המציעים הנמצאים באותה קבוצה של "סוג קהילה". לדוגמה, במידה ויש 4 קהילות כאשר בסוג קהילה א' 6 מציעים עם כמות מצרפית של 400 בתי אב, בסוג קהילה ב' יש 4 מציעים עם כמות מצרפית של 300 בתי אב, בסוג קהילה ג' יש 3 מציעים עם כמות מצרפית של 200 בתי אב ובסוג קהילה ד' יש מציע 1 עם כמות מצרפית של 100 בתי אב, לסוג קהילה א' ייעודו %40 מכלל המבנים המושכרים מכוח מכרז זה, לסוג קהילה ב' ייעודו %30 מכלל המבנים, לסוג קהילה ג' ייעודו %20 מכלל המבנים ולסוג קהילה ד' ייעודו %10 מכלל המבנים.

הכל תחת עיני ועדת המכרזים של החברה הכלכלית המנהלת את המעקב אחר המכרז. המכרז עצמו ארוך ומנוסח אמנם בבהירות אבל מכביד מאוד על כל ניסיון להטות או לחטוף מהמגיע לקהילה.

התוצאות יתפרסמו רק בסוף חודש דצמבר.

נושאים: רמה ד, רמת אברהם, צרכי תפילה, עליזה בלוך, שמעון גולדברג
היבילים המפונים
היבילים המפונים
היבילים המפונים
היבילים המפונים
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
המכרז להעמדת יבילים בשכונות החרדיות לצרכי תפילה יהיו בתשלום
עברינכתבה ביום שלישי, 17 בנובמבר 2020, 16:34

אפשר לדעת, למה על בתי כנסת משלמים טבין ותקילין ועבור תנועות נוער העיריה משפצת בונה שוב ושוב ללא כל תמורה? וללא שום מכרז. אולי בגלל שבתי הכנסת מלאים יום יום, והולכים ומתמלאים, ותנועות הנוער פעילות מתדלדלת של פעם בשבוע?

המכרז להעמדת יבילים בשכונות החרדיות לצרכי תפילה יהיו בתשלום
גולש אנונימינכתבה ביום שלישי, 17 בנובמבר 2020, 12:58

ציון לא מתאים לך לקנות לוקשים - יש פעילות עברינית של גולדברג