הליכוד דורש להדיח את יור ועדת המשנה מתפקידו

הליכוד מבקש להקפיא את כל הדיונים לאלתר וכן לבטל את כל ההחלטות בישיבה המדוברת

סיעת הליכוד
סיעת הליכוד

משבר האמון בין סיעות הבית בקואליציה מחריף, סיעת הליכוד גייסה למאבקה את עו"ד אלי בוטבול לטפל בצרכיה מול עיריית בית שמש ומול הממונה על המחוז במשרד הפנים. פניה זו באה להצביע על החרפה במשבר בין הצדדים, אם עד כה ניתן היה לרכך ולכבס את הכביסה פנימה, הרי שמעתה מעורבים בכך משרד הפנים, וגם משפטן.

עו"ד אלי בוטבול שיגר בשם סיעת הליכוד במועצת העיר מכתב לראש העיר דר עליזה בלוך ולממונה על המחוז במשרד הפנים יו"ר הוועדה המחוזית בבקשה לבטל לאתר את החלטות ישיבת וועדת התכנון האחרונה מיום 9.12.19. במכתב סורק עו"ד בוטבול את מה שהתרחש באותו ערב, על היעדרותה של ראש העיר, יו"ר הוועדה מהישיבה, על החלטת היועץ המשפטי לאשראת מינויו של שמעון גולדברג לתפקיד יו"ר הישיבה.

עו"ד בוטבול טען לניגוד עניינים אינהרנטי לתוכן הישיבה, שהרי הוועדה המורחבת דנה בבקשה אשר הוא עצמו אישר בוועדת המשנה ולפיכך מנוע הוא מלדון בבקשות שהרי לא יתכן שמר גולדברג ישמע כערכאת ערעור על עצמו.

עו"ד בוטבול נתלה בענפים שונים כדי לשכנע לבטל את הישיבה, "חברי הסיעה התנגדו נחרצות למינויו של מר גולדברג כיו, ר הישיבה ואף וטענו לחוסר סמכות המליאה למיוניו כיו"ר הישיבה.

בסוף המכתב (סעיף 13) מציין עו"ד בוטבול כי לפי סעיף 18 לחוק תכנון ובניה כי מר גולדברג לא יכול לכהן בתפקיד יו"ר ועדת משנה לתכנון בהיעדר סמכות תפקיד סגן ראש עיר, שהרי על פי חוק יכול לכהן גיו"ר עדת משנה סגן ראש רשות או ראש הרשות, ובהיעדר אלה אין למר גולדברג כל סמכות.

סיעת הליכוד מבקשת לבטל את מינויו של גולדברג כיו, ר ועדתמשנה לתו"ב על אתר, להורות על ביטול ההחלטות שנתקבלו בישיבה זן ולהמשיך להקפיא החלטות שנתקבלו בוועדת המשנה עד לקיום דיון מסודר.

עו"ד ביטבול זהיר את העירייה שאם לא יעשה כן תפעל מרשתו על פי הכללים הקבועים בדין".

נושאים: הליכוד, וועדת תכנון ובניה, בית שמש
סיעת הליכוד
סיעת הליכוד
סיעת הליכוד
סיעת הליכוד
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
הליכוד דורש להדיח את יור ועדת המשנה מתפקידו
סתם אחדנכתבה ביום שני, 16 בדצמבר 2019, 15:11

מה אין שמץ של אמת?? ממלא מקום אמור להיות סגן ראש העיר בהעדרה

הליכוד דורש להדיח את יור ועדת המשנה מתפקידו
דודנכתבה ביום שני, 16 בדצמבר 2019, 12:01

זוהי פשוט בדיחה מארץ הבדיחות אין כאן גרם של אמת בתביעה הזו שמעון גולדברג איננו יו''ר הוועדה הוא הממלא מקום של עליזה בלוך