הורים ביקשו לנשל כלתם מזכויתיה בנחלת 'בן ממשיך'

פס"ד בבית משפט לענייני משפחה מבהיר חד וחלק: לכלה זכויות שלא ניתנות לערעור. עו"ד בוטבול: "נעשה צדק עם האישה"

עו"ד בטובול
עו"ד בטובול

בבית המשפט לענייני משפה בירושלים התנהל מאבק משפטי מעניין. הסיפור כורך מאבקים פנים משפחתיים בין הורים לבנם וכלתם, כן זה קורה ולא עם אחת. הפעם הדיון הוא בעניין זכויות במשק במושב בסביבה שלפי החלטת בית המשפט אסור בפרסום שמו. ההורים מינו את בנם וכלתם אשר נישאו בשנת 2009 כבנים ממשיכים המינוי אושר בידי המוסדות המיישבים, ובחלוף השנים ביקשו ההורים לבטל את המינויי. בשנים האלה חל גם קרע בין בני הזוג שהגיעו לבקשת צו גירושים. כתב התביעה הוכתר בכותרת: "תביעה למתן סעד הצהרתי לביטול מתנה".

בנחלה שני בתים, האחד בן שתי קומות בדירה העליונה מתגוררים ההורים, בדירה בקומה התחתונה גרים בני הזוג. הבית השני מושכר לצד ג'.

את הכלה ייצג בתיק עו"ד אלי בוטבול, אשר הביא נימוקים משכנעים ביותר לקבלת הכרעה. עו"ד בוטבול גייס פסקי דין ומובאות כדי לשכנע בעמדת האישה המבקשת למנוע מההורים נישול שמה מרשימת הזכויות לבן ממשיך.

לבית המשפט הגישו ההורים תביעה נגד הבן ונגד כלתו. בהפתעה הבן החליט לא להתגונן. מעבר לכך הגיש בקשה יחד עם הוריו למחיקת שמו מהתביעה. הבקשה נדחתה ע"י בית המשפט. גורמים נוספים שנתבעו הם הסוכנות היהודית ומינהל מקרקעי ישראל שהשאירו את ההכרעה לבית המשפט.

הכלה ביקשה להוציא צו מניעה נגד רצון ההורים לנשלה מהנחלה בטענה מעניינת, של אי יכולת לביטול מתנה שניתה לפני שנים וכבר . ביטול המינוי היה גורם לה להפסד ממון רב וכל ירושה

מוסד הבן ממשיך מוגדר בתקנות האגודות השיתופיות. "בן אחד בלבד או בן מאומץ או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה במשק חקלאי".

הן התובעים והן הנתבעים התייחסו בכתבי טענותיהם להסכם המינוי כהסכם מתנה במהותו, לפיכך בית המשפט בחן את הסוגיה על פי הנחת שני הצדדים.

הדיון בפסה"ד מרתק וכב' השופט איתי כץ דן באריכות בעניין אפשרות החזרה ממתנה על פי חוק הוראות חוק המתנה הקובע כי "הבעלות בדבר המתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו". ממש כפי שהיה במדקרה דנן. כלומר במתן המסמכים הסתיים תפקידם של ההורים לשם קבלת הזכות ע"י בנם, ואין להם רשות עוד לחזור בהם".

במהלך הדיון טענה ב"כ ההורים/התובעים כי בעצם תביעת הכלה למתן צו מניעה יש הפרה של הסכם המתנה. גם על זה הגיב ב"כ הכלה וטען בדיוק הפוך, ובית המשפט קיבל עמדתו. " לא מצאתי כל ממש בטענות ההורים. עתירת האישה- הכלה- בהליך לשמירת זכויותיה אינה מהווה לטעמי הפרה מכל סוג של הסכם המתנה או התנהגות מחפירה שלא הליך לגיטימי".

משניסו את זה וניסו גם טענה כביכול על הפעלת לחצים למתן מתנה, טענה שלא נתקבלה הגיע השופט איתי כץ להכרעה: ,אני מורה למוסדות המיישבים להימנע מכל מעשה או פעולה לשינוי ברישום הנחלה ללא הסכמה בכתב של האישה או החלטה של בית משפט". לפיכך הבן ימשיך להיות בנם של ההורים, הנחלה תירשם גם על שמה של הכלה למרות תיק הגירושים.

סיכום הנחלה תישאר נושאת שמה של הכלה. התובעים חוייבו לשלם שכ"ט עו"ד בסכום של 15 אלף ₪. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

נושאים: בית משפט לענייני משפחה, עוד אלי בוטבול
עו"ד בטובול
עו"ד בטובול
עו"ד בטובול
עו"ד בטובול
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: