האם העירייה מבקרת קיום קווי ההיסעים ע"פ תנאי המכרז?

בתמצית עיקרה של הבקשה להורות לעיריית בית שמש להביא לדיון את ממצאי החקירה שלה בדבר קבלת אישורי האיתוראן של כלל כלי הרכב מטעם החברה לפיתוח גוש עציון. העירייה בתגובה: "המכרז כלל רשימת קווים מדויקת לביצוע והם מבוצעים"

בית המשפט המחוזי בירושלים
בית המשפט המחוזי בירושלים

לא משעמם בבית המשפט, בית שמש שם על סדר היום, מדוייק לומר ענייני עיריית בית שמש על שולחני השופטים. הפעם בקשה שהונחה ע"י חברת כנפי יונה בע"מ באמצעות עו"ד איתן להמן. בתמצית עיקרה של הבקשה להורות לעיריית בית שמש להביא לדיון את ממצאי החקירה שלה בדבר קבלת אישורי האיתוראן של כלל כלי הרכב מטעם החברה לפיתוח גוש עציון, אשר ביצעו הסעות בגושי ההסעות השונים בבוקרו של יום לימודים בבית שמש.

בעתירה העיקרית, טענה התובעת כנפי יונה כי הסיבה בגינה נפסלה מזכייה במכרז היא שהסעות התלמידים בתוך העיר בית שמש היו אמורות להיות בחלקן מבוצעות על ידי העותרת ב"שיטת ריצ'רץ'", בעוד שלטענת העירייה ההסכם קבע, כי כל רכב הסעות יכול לבצע קו הסעות אחד בלבד בעתירה הפעם, בקשה להורות לעיריית בית שמש להניח לפני בית המשפט את תוצאות החקירה שלה לבדיקת קווי ההיסעים.

חברת כנפי יונה לא המתינה לקבלת דוח הביקורת של העירייה ושלחה חוקר פרטי לבדוק את קווי ההיסעים, זה מצא קווי היסעים מבוצעים בשיטת הריצרץ. ואכן המשיבים קרי העירייה וגוש עציון השיבו כי מדובר בשלושה קווים בלבד (קווים בהם בוצעה בדיקת החוקר) מבוצעת העבודה בשיטה הזו. חברת כנפי יונה הגיבה על תשובה זו בציניות. כנפי יונה מתארת את פניותיה החוזרות ונשנות, רובן ללא מענה מצד העירייה להניח לפניה את תוצאות בדיקתה לציון כל כלי הרכב המבצעים קווי היסעים. בהיעדר התייחסות זו נאלצה כנפי יונה לפנות לבית המשפט ולדרוש את הנתונים הנדרשים.

תמוה, כיצד נאחזת עיריית בית שמש, עירייה בישראל, הטוענת לחוסר הרלבנטיות, ומסרבת לגלות כמה כלי רכב מבצעים הסעות עבורה. שהרי, אם אכן יתברר כי גוש עציון מבצעת 166 קווי הסעות באמצעות 166 כלי רכב, הרי מחזק הדבר את הטיעון המשפטי שלהם. מנגד, אם המשיבה 2 אינה מבצעת את 166 קווי ההסעות באמצעות 166 כלי רכב, אלא הרבה פחות, הרי מכוח אמירתה הברורה של העירייה, יתברר, כי המשיבות עצמן מודות, כי אין צורך -ב 166 כלי רכב, וממילא פרשנותה של העותרת היא הנכונה, וברי, כי לא היה מקום לפסול את הצעתה, ויש לבטל את ביטול המכרז ולקבל עתירה זו!" מנמק עו"ד איתן להמן ב"כ העותרת כנפי יונה.

אם העירייה ערכה בדיקה משלה, מה הבעיה להציג את נתוניה על פי בדיקתה?

עיריית בית שמש טרם הגיבה לבקשה והיא אכן מתכוונת להגיב לבית המשפט. בעתירה מובאת תגובתה הלא רשמית של העירייה הנה היא כאן במלואה: "חברת גוש עציון פועלת על פי דרישות המכרז והמסלולים שנקבעו. העירייה ומשכ"ל מבצעים ויבצעו פעולות בקרה ויפעלו אם וככל שלא תהיה עמידה בתנאי המכרז . לנו לא ידוע למעט 3 קווים על עוד קווים שמבוצעים על ידי אותו נהג. בכל מקרה המידע לגבי גוש עציון לא רלוונטי לעתירה (גם לא המתוקנת שאני חושב שאין מקום להגשתה) וכאן אין בכוונתי למסור. המכרז כלל רשימת קווים מדויקת לביצוע והם מבוצעים".

נושאים: בית שמש, החברה לפיתוח גוש עציון, כנפי יונה עוד איתן להמן
בית המשפט המחוזי בירושלים
בית המשפט המחוזי בירושלים
בית המשפט המחוזי בירושלים
בית המשפט המחוזי בירושלים
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: