דגל התורה מוותרת על התמודדות לתפקיד ראש העיר בבית שמש?

האם ההיסטוריה תחזור על עצמה מבחירות 2018 וגם בבחירות המקומיות הקרובות הגוש החרדי ירוץ במפוצל? קרע ניבט בין הסיעות הגדולות ביהדות התורה בין סיעת דגל (גפני) לבין אגודת ישראל (גולדקנופף). יהדות התורה תרוץ ביחד או שאולי שוב נראה פילוג שישפיע על העתיד?

אחד מראשי יהדות התורה, ובכיר דגל בביקור בעיר
אחד מראשי יהדות התורה, ובכיר דגל בביקור בעיר

יהדות התורה מורכבת משני פלגים עיקריים, אגודת ישראל ודגל התורה. ביום שישי האחרון התפרסם טור תקיף נגד החלטתו של נציג אגו"י ביהדות התורה להצטרף כחבר לקבינט שיורכב ע"י נתניהו מיד לאחר הקמת הממשלה. בדגל התורה, שם נמנעים מתפקידי שרים, יצאו, בבמה שלהם, הביטאון המפלגתי 'יתד נאמן' במתקפה, תחת הכותרת 'למה תתראו'.

"דעת רבותינו גדולי ישראל זצ"ל ויבלחט"א היה כי חברות בממשלה משמעותה קבלת אחריות על כל פועלה. כל מי שחבר בממשלה, עומס על כתפיו את האחריות הנובעת מהשותפות לא רק למה שהוא עושה אלא לכל החלטה וחקיקה שנקבעת או נחקקת".

"משום כך הורנו רבותינו בהמשך לדרכם הסלולה של רבותינו זצ"ל, לא ליטול תפקידי שרים ולכהן רק כסגני שרים שגם אם מופקד בידיהם 'תיק', היינו משרד, הוא איננו אחראי להחלטות הממשלה, ובפרט כאשר על שולחנה עלולות להיות מוכרעות שאלות הרות גורל של יציאה למלחמה או למבצע צבאי שחיי אדם תלויים בו".

"מסיבה זו, רבותינו אינם מתירים לנציגנו להיכנס כחברים לקבינט מדיני-ביטחוני שעל חבריו לקבל בהצבעתם ובו פיהם החלטה גורלית שרק אורים ותומים יכולים לקבל. זו כבר איננה רק שותפות באחריות אלא קבלת האחריות עצמה והכרעה לממשלה כיצד לפעול בסוגיות מדיניות וביטחוניות שחיי אדם ומדינה שלמה תלויים בהם".

האם המחלוקת הזו מבשרת משהו על העתיד הצפוי לנו, יהדות התורה לא תתמודד בראש אחד בבחירות הקרובות בבחירות המוניציפליות?

ועוד שאלה, אם לדעת גדולי תורה לא לקבל משרות שררה בשלטון המרכזי, מה מתיר להם לדרוש משרות בשלטון המקומי? וכי השלטון המקומי מנותק לגמרי מהשלטון המרכזי?

נניח, ורק נניח, שממונה על החינוך, או אפילו ראש העיר בבית שמש יהיה מדגל התורה, למי יפנה לקבל סיוע לקיים פעילותו? האם ימתין רק ל'מגיע לו' על פי חוק או שאולי יפעיל קשרים פוליטיים כמו שכל ראשי רשויות נוהגים לעשות לקיים לחצים על נציגיו בממשלה לקבל מעבר ?

הכרעה נדרשת בעניין.

האם יש אפשרות שדגל התורה מוותרת כבר עכשיו, על השררה בעיר, קרי תפקיד הבכיר ביותר בעירייה, ראשות העירייה, על התמודדות לתפקיד ראש עירייה בבית שמש? האם דגל תתמוך במועמד מטעם אגו"י לראשות העיר?

אמנם הזמן עוד ארוך, הבחירות רק בסוף אוקטובר, ובכל זאת סימנים להיערכות ייראו גם ייראו גם אם ינסו להסתירם.

נושאים: יהדות התורה, בית שמש, אגודת ישראל, דגל התורה, בחירות 2023
אחד מראשי יהדות התורה, ובכיר דגל בביקור בעיר
אחד מראשי יהדות התורה, ובכיר דגל בביקור בעיר
אחד מראשי יהדות התורה, ובכיר דגל בביקור בעיר
אחד מראשי יהדות התורה, ובכיר דגל בביקור בעיר
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: