בקשה לעכב כינוס וועדת השמות העירונית להיום

שעתיים לפני כינוס וועדת השמות שאמורה לדון בין היתר בשינוי שמות רחובות נווה שמיר מחודשים לגיבורי ישראל, נשלח מכתב הדורש למנוע כינוס הישיבה בשל אי חוקיותה. טרם התקבל מענה.

נוה שמיר
נוה שמיר

וועדת השמות שתתכנס היום תדון בקביעת שמות לרחובות בשכונות ד4 וד5 ע"ש האמוראים. לשכונות ד1 וד5 יינתנו שמות לשכונות. עד כה נהנו החרדים מקביעת וועדת השמות, רמת עובדיה, רמת אברהם, שדה בושם, יפה נוף, או ממזרח שמש כולם שמות חרדיים טיפוסיים. ישיבת מליאה מן המנין

כותב אביגדורי: "הובא לידיעתי שוועדת שמות אמורה להתכנס היום לבחירת שמות רחובות ברמה ד' והחלפת רחובות ברמה ה'. ברצוני להתריע בפניך על אי חוקיות הוועדה והחלטותיה בטרם יהא מעשה עשוי.

1 העירייה בטרם פרסמה נוהל לפי מה מתקבלת החלטות על שמות רחובות וסדרי עדיפויות.

2 לעירייה אין מאגר ממוחשב של כל הבקשות מה בוצע ומה עדיין לא בוצע.
על פגמים אלו לבד כבר נקבע על ידי מבקר עיריית ירושלים כי אין אפשרות לוועדה להמשיך לדון כל עוד לא תוקנו פגמים אלו."

אביגדורי מבקש לעכב הדיון בקביעת שמות שכונת נווה שמיר אשר הוסבו משמות חודשים לשמות גיבורי ישראל. וטוען: "במסגרת סמכות העירייה להחליף שמות רחובות מכוח סעיף 235א לפקודת העיריות, סמכות זו ניתנת לשינוי רק בחודש אוקטובר, למיטב ידיעתי היום אנו לא נמצאים בחודש אוקטובר (סעיף 7 לתקנות העיריות התשלא -1971)
בטרם ביטול שמות רחובות המבטאים סממנים יהודיים, היה נכון לקבל חוות דעת מתאימה מהגופים הרלוונטים בדומה לחובה המוטלת בהתייעצות בני משפחה בעת קריית רחוב על שם יקירם."

אביגדורי מתבסס במכתבו ליועץ המשפטי לעירייה על סעיף 4 לתקנות העיריות (התשל"א -1971) הקובע כי שם רחוב שהוחלף לא יוכל להתקבל שוב בתוך חמש שנים, החלטתה של הוועדה להחליף את השמות בשונה מנתינת שמות חדשים, קוברת את האפשרות לתת שמות אלו בעתיד הקרוב במקומות אחרים.
"החלטה זו יש לה משמעות עצומה והיה נכון לשמוע את עמדת הציבור לפני קבלת החלטה בעלת משמעות רוחבית." מסכם אביגדורי

הבקשות וההתנגדויות לא הוגשו למרכז הועדה מסיבה שאינה ברורה והופנו ללשכת מ"מ ראש העיר שחפץ בשינויים אלו, מהלך זה מטיל צל כבד על ההליך כאשר במקום שכלל הנתונים ירוכזו כראוי הנתונים עברו מסננת שלא כדין.
לפני מספר חודשים נושא זה עלה לסדר היום והוסר, העלאה נוספת לדיון לא הובאה לפרסום ציבורי כמתחייב בחוק, במיוחד בעיר מתפתחת אשר בתקופה זו נוספו אלפי תושבים שדעתם בנושא טרם יכלה להישמע.
ומסכם את מכתבו: "בנסיבות אלו אודה לך על מניעת כינוס ועדה זו וקבלת החלטות עד לקיום מנהל תקין כמקובל בכל הרשויות בארץ.". אביגדורי שלח העתקים לכלל חברי מועצת העיר ולמבקר העירייה.

כאמור המכתב נשלח ליועץ המשפטי ש העירייה ועד העלאת הידיעה לא התקבלה תגובתו. כאשר זו תגיע נצרפה לידיעה.

נושאים: נווה שמיר, גיבורי ישראל, חדשי השנה. בית שמש
נוה שמיר
נוה שמיר
נוה שמיר
נוה שמיר
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: