במקום לתכנן מבעוד מועד, מכבים שריפות עם וועדת הקצאות

חלם בבית שמש. רמה ד נבנתה מתאכלסת ותאוכלס עד מרץ 23 ב-2700 יח"ד ורק עכשיו הגיעו להחלטה בוועדה המקומית להקצאות שצריך מבני ציבור. מסכנים התושבים שיגיעו ולא ימצאו בית כנסת ראוי, מקווה טהרה, כולל, מעון יום או מרפאה לאם ולילד...

נווה ספיר ללא בית כנסת
נווה ספיר ללא בית כנסת

4 פעמים נכתב או שוכתב פרוטוקול לוועדת ההקצאות האחרונה, זו שמעוררת שיח עמוק בחברה החרדית. 3 פעמים הועלתה טיוטא עד שהכריע היועץ המשפטי, הפעם האחרונה זה יהיה הפרוטוקול המסכם לכל הפניות שהגיעו במועד, נבדקו ונמצאו ראויים לעלות לדיון.

עולים לדיון בפני וועדה בה יושבים היועץ משפטי, מנכ"ל העירייה ונציג ההנדסה, הפעם זה אדריכל העירייה. השלישייה הזו יושבת עם רכז הבקשות לדון בכל בקשה ובקשה ולהחליט בהתאם לקריטריונים.

הוועדה פרסמה פרוטוקול ביום 7.2.23 על בקשות שהגיעו לשולחן רכז הוועדה משה גרוס. זה האחרון בדק את הבקשות ואת עמידתם בדרישות המופיעות במסמך המפורסם באתר העירייה. מי שעבר את הרף הזה התקדם לשולחן הוועדה, מי שלא נותר מאחור להשלמות. ואולי יבואו במועד מאוחר יותר במהלך שנת העבודה 2023. נדגיש כל הבקשות נוגעות לשנת 2022 ייתכן וגם בקשות שהגיעו מצויידות בכל המסמכים ועומדות בקריטריונים, אבל הגיעו בזמן דחוק, סמוך לכינוס הוועדה, מצב שלא איפשר בדיקתם, גם אלו לא עלו לדיון. "ביום 22/12/29 ישבה הועדה ודנה בהקצאות. מאחר ולקראת סוף השנה התקיימו דיונים רבים בנוגע להקצאות רבות, ועקב הרצון לקבל את ההחלטות עוד בשנת 2022, נחתמו פרוטוקולים בחופזה. התוצאה היא שנפלו מספר רב של אי דיוקים וטעויות בפרוטוקולים וזאת הן ביחס למספרי העמותות, פרטי המגרשים (גוש/חלקה/מגרש) והן בגדלים (ישנם מגרשים קטנים שבהם לא ניתן פיזית לאפשר את גדלי ההקצאות). משכך, ולמען הסדר הטוב, ולאחר שבוצע טיוב נתונים, אנו מחליטים לבטל את הפרוטוקול הקודם ולהוציא היום (7.2.2023) את הפרוטוקול הזה, פרוטוקול אשר הנתונים בו נבדקו וטויבו כאמור. למען הסר ספק אנו קובעים כי הפרוטוקול הקודם, גם אם נחתם בטל ומבוטל וחסר כל תוקף או נפקות"

ייאמר מיד, היה עומס בבקשות, האכלוס הגדול הצפוי של שכונה רמה ד, לפי הפרוטוקול, צפוי צירוף של כ-2700 יח"ד נוספות עד ערב פסח. בוועדה הסביר מנכ"ל העירייה וחבר הוועדה: "האכלוס של שכונת רמת בית שמש ד'3 כבר התחיל. המדובר בשכונה חרדית כך שיש צורך בהקצאת שטחים לבתי כנסת זמניים באופן דחוף. התושבים יזדקקו לבתי כנסת. כך או אחרת כך שככל שלא נקצה שטחים כאמור אנו צפויים לצערנו לניסיונות של עמותות להניח מנדים ללא היתרים וללא אישורים או לשימוש בשטחים שלא זה ייעודם כבתי כנסת.". מאלי ער לעובדה שיהיו אנשים שלא יהיו מרוצים מהתוצאות, " מכיוון שהשכונה טרם התאכלסה ישנו כמובן קושי אובייקטיבי בנוגע לסוגי הקהילות אליהם ישתייכו התושבים (חסידים, ליטאיים, עדות מזרח ועוד). משכך, ולמרות שאנו מודעים לקשיים ולבעייתיות בשיטה שנבחרה, סברנו שהדרך היעילה והטובה ביותר היא להסתמך על החתמות של תושבים לעמותות שונות. אנו מודעים לכך שחלק מהחותמים עדיין לא גר בשכונה ואולי אף לא יגורו בה, אבל כאמור מצאנו כי בנסיבות העניין ובסד הזמנים זו השיטה היעילה והנכונה גם אם בבחינת הרע במיעוטו. וזאת לאור הניסיון הנצבר באכלוס שכונות חדשות בעיר".

תמוה שהאכלוס החל ועדין אין תשתית למוסדות ציבור, טענה שעולה כבר מראשית ימי מלכות בלוך. הנה עכשיו באופן רשמי מודה מנכ"ל העירייה בכישלון המדיניות הזו. את הגלגל א"א להחזיר לאחור ועתה נדרשים מאמצים כבירים להתחיל לחשוב איך לכבות שריפות

ואכן יש בין נציגי הציבור שאינם שבעי רצון מהתוצאה שעלתה מישיבת הוועדה. פיהם מלא טענות, אולם הם מעדיפים בשלב הזה לשתוק. באיזשהו שלב יפרוץ הזעם ואז יהא מאוחר מבחינת מי שמובילה את העיר כבר ארבע שנים ויותר ולא השכילה להבין שתושבים זה לא רק דירות, זה גם צרכים.

מי שיעיין בפרוטוקול יבין כמה הוועדה הזו עמלה קשות כדי להגיע לאיזשהו מפתח מספק לצרכי התושבים. למה לא קודם? למה לא בערב מתן היתרי הבנייה לבנות כבר כמה בתי כנסת לפי הצרכים, ולא לפי הזרמים. אם היו בונים בשכונה 8 עד 10 בתי כנסת, כפי שמשרד השיכון קובע בתקן, היה מקום למקדש מעט לפחות לרוב האוכלוסייה.

במצב הנוכחי כפי שעולה מהוועדה , יצטרכו 'הזוכים' עוד לעבור ויה דלרוזה כדי להגיע לאפשרות להניח את היסודות למבנה או קירות הבניה הקלה שיהיה להם מקום לתפילה. שכן הופעת שמם ברשימת ההקצאות אינה עדיין סוף פסוק, המפורסמים יידרשו לפרסום ראשון, לערעורים, התנגדויות, ישיבות ואז יידרשו לפרסום שני ולבסוף אחרי סיום כל ההליך הארוך, שכולו סיוט, יזכו לקבל את מה שכל אדם מקבל במקום התיישבות מתוקן.

נושאים: וועדת הקצאות, עליזה בלוך, יוחנן מאלי, בית שמש, מיקי גסטוירט
נווה ספיר ללא בית כנסת
נווה ספיר ללא בית כנסת
נווה ספיר ללא בית כנסת
נווה ספיר ללא בית כנסת
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: