בית הדין: "הממונה רצה בנתבע מס 1 מטעמים שלו ולא בגלל עדיפות מקצועית"

בית הדין ביכר להאמין לעד התביעה שסיפר כיצד שלח אותו ראש העירייה לשכנע את רבו של הממונה. סיפור הזוי שמוכיח כיצד מתנהלת העירייה שלנו

מכרז בפעם השלישית
מכרז בפעם השלישית

פס"ד של בית הדין לעבודה בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים פרוש על פני 22 עמודים, ארוך ומנומק ומשיב על טענות התביעה וההגנה כאחת. פסה"ד הגיע להכרעה וקובע כי "התביעה מתקבלת באופן שהמכרז לתפקיד מנהל אגף הרווחה בבית שמש בטל וכפועל יוצא מכך בטל מינויו של נתבע 1 לתפקיד. יחד עם זאת כהונתו בתפקיד בפועל תסתיים בעוד 30 יום". היה ויפורסם מכרז חדש תמונה עדת בחינה בהרכב חדש. התובעת תשלם לתובעת שכר טרחה בסך של 15000 הוצאות ושכ"ט. ערעור על פסק הדין ניתן להגיש לבית הדין הארצי תוך 30 יום מיום שנמסר פסה"ד לידי הנתבעים.

פסה"ד של של כב' השופטת יפה שטיין יחד עם נציגי הציבור היושבים בדין חד וברור ותוקף כמעט כל נקודה בה התגוננו הנתבעים החל מטענת השיהוי ועד לטענות לפסלות בשל חוסר כישורים.

האם הנתבע מונה משיקולים פסולים?בית הדין הסתמך בהחלטתו על עדותו של יצחק אלישר, מי שהיה מנהל השירות לילד ונוער במשרד הרווחה. עדותו של אלישר שהובאה כאן הציגה תמונה מאוד עגומה על דרך קבלת ההחלטות בעירייה. "עדותו זו של אלישר לא הופרכה וממנה עולה כי הממונה רצה בנתבע מס' 1 מטעמים שלו ולא בגלל עדיפות מקצועית. גם עיון בפרוטוקולי הוועדה לבחינת המועמדים עמדו שיקולים שונים שאינם ענייניים לבחירתו לתפקיד, ולא ע"פ פרמטרים מקצועיים".

פסה"ד מבקר קשות את התנהלותה של ועדת הבחינה, את נימוקיהם של חברי ועדת הבחינה. למשל, מבקר את דברי ראש העירייה שישב בוועדה הבחינה והתעניין בעיקר ברזומה האישי, או כדבריו: "הרזומה האישי מרשים אותי לא פחות מהרזומה המקצועי". אם היה אותו ראש עיר מתייחס גם לרזומה של שאר המועמדים. "אין כל התייחסות להשכלתו של הנתבע, להכשרתו בהשוואה לשאר המועמדות". בית הדין מתייחס באותו עניין גם לדברי מנהל משאבי אנוש ומנכ"ל העירייה שאמר: "מי שצמח ממשפחה מרובת ילדים ואף עשה שירות צבאי, זה מעיד על אופיו". שיקולים אלו, אומרת כב' השופטת שטיין "שיקולים אלו יכולים להיות עניינים אם הם באים לצד שיקולים מקצועיים, אך לא כעומדים בפני עצמם". בית הדין הבחין גם לעניין ניסיונו של בן דוד, שתי עובדות נפסלו בגלל היעדר ניסיון, ואילו בן דוד למרות שניסיונו פחות משלהן התקבל". בית הדין מסכם נקודה זו: "הרקע האישי לא יכול להיות שיקול מרכזי בקבלתו". בית הדין למד מפרוטוקול וועדת הבחינה כי ההחלטה לבחור בבן דוד לא נעשתה על בסיס השכלתו, ניסיונו, הכשרתו והתאמתו העדיפים על המועמדים אלא על בסיס שיקולים כלליים שבחלקם אינם ענייניים לתפקיד".

בית הדין התייחס להרכב הוועדה. וכך הוא קובע: אכן נפל פגם בהרכבה, בשעה ששלושה מתוך ארבעת המתמודדים היו נשים, בעוד כל חברי הוועדה היו גברים". ומוסיף: "אין בטענה זו כדי לבטל את המכרז שכן יכולים היו בתובעים לדרוש עוד בטרם היוודע תוצאות המכרז על עובדה זו ובית הדין היה נענה לבקשתם וייתכן כי ז כל ההליך הזה היה מתייתר, אלא מכיוון שלא נטען אז לא מהווה טיעון זה לביטול המכרז.

באשר לעניין נציג הציבור בוועדת הבחינה קובע בית הדין שהיה ראוי למנות אדם בעל ידע והבנה בתחום הרווחה.

חברי וועדת הבחינה התעלמו כמעט כולם מהשיקול המקצועי מהניסיון המקצועי של המתמודדים השכלתם וכישוריהם. ובמלאכת האיזון נתנה הוועדה משקל בלתי הולם בעליל לשיקולים שאינם רלבנטיים.

בסופו של דבר הכריע בית הדין נגד טיעוני המתבעת וקיבל את רוב טיעוני התובע עו"ד שמעון ביטון לפסלות המכרז. סוף דבר, המכרז בטל ועתה על העירייה להוציא מכרז לאיוש משרת מנהל הרווחה בפעם השלישית מאז פרשה איריס צור.

עו"ד שמעון ביטון קיבל הבוקר בסיפוק את החלטת בית הדין. עו"ד ביטון היה בטוח לכל מהלך ניהול התיק בקבלת טענותיו והתוצאה הסופית. נזכיר כי עו"ד שמעון ביטון היה העותר הראשון שעתר לפסלות המכרז הראשון בו נפסל המכרז בעטיו יצא מכרז בפעם השניה, מכרז נשוא עתירה זו. עתה על העירייה להתחיל להכין את מכרז הרווחה בפעם השלישית.

נושאים: בית הדין לעבודה, עיריית בית שמש, מעוזיה סגל, אומץ, עוד שמעון ביטון
מכרז בפעם השלישית
מכרז בפעם השלישית
מכרז בפעם השלישית
מכרז בפעם השלישית
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
בית הדין: "הממונה רצה בנתבע מס 1 מטעמים שלו ולא בגלל עדיפות מקצועית"
גולש אנונימינכתבה ביום רביעי, 23 במאי 2018, 08:41

ציון סולטן חוגג. גם אם הביאו את בן דוד רק כדי שכל המרשעות יעופו הרווחנו. ציון אל תשמח. דרכו של בן דוד רק החלה. עיריית בית שמש תפתיע אותך.