חדשות בנושאי גרינברג

מצטרפים לתהליך הכנת תוכנית המתאר של עיר העתיד