ישיבות וועדת ההקצאות מתקיימות בהרכב חסר זה יותר משנה

מהישיבות נעדר באופן קבוע הגזבר ברדוגו, מהנדסת העירייה מתוך 5 ישיבות הגיעה לשניים שלישית השתתפה בזום. שני האישים לא משגרים מחליפים לוועדה.

אריה ברדוגו גזבר
אריה ברדוגו גזבר

וועדת הקצאות העירונית, נוהגת לשבת ולדון עניינית בבקשות רבות להקצאת קרקע או מוסדות פנויים לטובת עמותות. שיקולי דעתה מקצועיים נטו, ומכאן גם החלטותיה. הוועדה בהרכבה המלא מונה חמישה חברים. הרכב הוועדה יכלול את: המנכ"ל, היועמ"ש, המהנדסת, גזבר עירייה ומנהל מחלקת נכסים.

הנה ההרכב שישב בישיבות הוועדה האחרונות לשנת הכספים 2021 בסה"כ מדובר בחמש ישיבות.

מנכ"ל העירייה איתמר ברטוב - משמש כיו"ר הוועדה להקצאות.

יועץ משפטי לעירייה עו"ד מיקי גסטוירט.

צלע שלישית חשובה, אדריכלית העירייה או מהנדסת העיר בתוארה הרשמי הגב' ענבר וייס-

מי חסר ואינו נוכח בישיבות הוועדה זה יותר משנה? גזבר העירייה אריה ברדוגו!!

המחוקק קבע שבהיעדרו של אחד מחברי הוועדה יכול זה למנות שליח מטעמו במקומו. ישיבות הוועדה מתקיימות לעיתים רק בנוכחות היועמ"ש והמנכ"ל, ללא נציג מהנדסה, ללא נציג מהגזברות. בניגוד לחוק!! בודאי למינהל התקין. מתקבלות החלטות לטווח של 25 שנה ואין בפורום גורם כלכלי או הנדסי להשפיע על ההחלטות.

בדיקת המשתתפים בישיבות הוועדה בחמשת הישיבות האחרונות (166-170) בשנה הנוכחית 2021 מציגה תמונה עגומה: הגזבר אריה ברדוגו לא נוכח בשום ישיבה, וגם לא נציג אחר מטעם אגף הגזברות. מהנדסת העירייה נעדרה משתי ישיבות, בישיבה שלישית הפגינה נוכחות בזום. נכחה רק בשתי ישיבות.

החוק מחייב השתתפות היועמ"ש, כל השאר הם בבחינת חשובים אבל לא עד כדי ביטול קיום ישיבה בלעדיהם. הם יכולים לשלוח מחליפים ממסגרתם שלהם, ברדוגו מהגזברות, וייס מאגף ההנדסה ולא עשו כן.

ובכל זאת, האם כאשר דנים בהחלטות משפיעות לכת, (הקצאות ניתנות ל-25 שנה!!!) האם אפשר שהחלטות בוועדה יתקבלו רק לפי שיקול דעת של שניים עד שלושה אנשים?

נוסיף החלטות הוועדה מובאות לאישור מליאת מועצת העיר, בדרך כלל המועצה מאשרת ואינה אפילו נכנסת לעומק הדיון בקבלת ההחלטה.

האם זה נכון? האם זה סביר? האם כך צריכות להתקבל החלטות? בודאי מיהל לא תקין הטעון תיקון. לתשומת לב חברי וועדת ההקצאות ולידיעת היועמ"ש.

נושאים: וועדת ההקצאות, בית שמש, אריה ברדוגו, איתמר בר טוב
אריה ברדוגו גזבר
אריה ברדוגו גזבר
אריה ברדוגו גזבר
אריה ברדוגו גזבר
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: