בקמפיין השיווק לרוכשים- נווה שמיר בית שמש

בניגוד למכרז הקבלנים שם הוסווה מיקום השכונה, הרי שלרוכשים נאמר אפילו בגאווה, נווה שמיר היא שכונה בבית שמש. קמפייין השיווק פונה לפריפרייה ולאוכלוסיית ירושלים במטרה למשוך אוכלוסיה צעירה לשכונה החילונית הראשונה בארץ.

משה שיטרית, סגן ראש העיר
משה שיטרית, סגן ראש העיר

השבוע עולה לאוויר החלק השני בקמפיין השיווק של שכונת נווה שמיר. הקמפיין הפעם פונה לציבור הרוכשים הפוטנציאלי וגם אינו מסתיר בכלל את היות שכונת נווה שמיר חלק מבית שמש. "בשונה מרמה ד' או רמה ג', שכונות חרדיות, הרי שהשכונה החדשה בשלב הזה, היא עם שם ברור, נווה שמיר בבית שמש וכך יופיע בכל הפרסומים". דברי משה שיטרית סגן ראש העיר בית שמש.

וזה, תודו, התקדמות בכך שכל הישג לשכונה הזה תלוי בעיר בה צומחת לה השכונה החילונית הראשונה בישראל. וצריך להבהיר, השכונה היא שכונה מיועדת אמנם לכלל הציבור בשל הוראות החוק, אבל כדאי וידעו כל אלה שמבקשים לרכוש שם דירה מהציבור החרדי, לעולם לא יוכלו לעשות שם מחטפים לשינוי תדמית או פני השכונה. בשכונה הזו לא יתלו שלטים בעד צניעות, בשכונה הזו לא תהיה הדרה, בשכונה הזו ילכו נשים כפי שהם מרגישות וחפצות ללכת, בשכונה הזו תושביה יתנהגו לפי אמונתם והבנתם. איש מהנהגת הציבור לא ידבר על כך בפומבי, בחדרי חדרים אכן זו הכוונה. אז כדאי וטוב שידעו כל אלה שמוכוונים ע"י גורמים שונים לרכוש שם דירה בתקווה שאולי יום אחד השכונה תהיה חרדית, שלא יהיה ספק, השכונה תהיה שכונה חילונית לגמרי.

קמפיין השיווק פונה תחילה לבני המקום, צעירים מחוסרי דיור שנולדו בבית שמש או כאלה שהוריהם העתיקו מיקום מגוריהם אל העיר לפני שנים רבות. הקמפיין יפנה גם למחוסרי דיור במרחב ירושלים עד קרית גת, בתקווה למשוך משם אוכלוסיות לשכונה הצעירה. "הקמפיין יעלה בעיתונות הארצית והמקומית, כולל בפריפריה, כמו קרית מלאכי וקריית גת. כיוונו לכך שכבר בימים הראשונית תהיה הרשמה מספקת כדי להתחיל לתכנן את המשך הדרך". אומר סגן ראש העיר משה שיטרית. כדי לא ליצור חיכוך מיותר עם אוכלוסיה חרדית מחוסרת דיור, הוצאו במסגרת דיור למשתכן ברמה ד' מאות יח"ד במקביל לקמפיין נווה שמיר. "אני לא צופה חיכוכים, יש לנו ויש להם, ויש מספיק" אומר סגן ראש העיר שיטרית.

משה שיטרית, סגן ראש העיר
משה שיטרית, סגן ראש העיר
משה שיטרית, סגן ראש העיר
משה שיטרית, סגן ראש העיר